Villkor för medlemskap

Att ansöka om medlemskap

Vår verksamhet vänder sig till yrkesverksamma konstnärer. Vi är en ideell förening som byggts upp och som drivs av föreningens medlemmar. Syftet med verksamheten är att fungera som verkstad för konstproduktion utefter behov av utrustning och utrymme.

Det är inte möjligt att permanent hyra ateljéplats eller använda verkstäderna för kommersiell produktion som saknar konstnärlig anknytning. Verkstaden tillhandahåller endast maskiner och arbetsplats. Det finns ingen tekniker eller vaktmästare.

Du ansvarar själv för skötsel och ordning. Du tillhandahåller själv ditt eget arbetsmaterial och dina egna verktyg. Vår försäkring gäller ej personskada, dina tillhörigheter och självförvållad skada. Du måste därför själv teckna en ansvars- eller olycksfallsförsäkring.

Ordningsregler

Bedömning av konstnärlig yrkesverksamhet

För medlemskap i föreningen krävs att du är yrkesverksam konstnär, konsthantverkare eller formgivare eller på annat vis professionell konstutövare. Bedömningen sker utifrån din konstnärliga yrkesverksamhet beskriven utifrån en kombination av utbildningsmeriter och yrkesmeriter.

Som utbildningsmeriter räknas konstnärlig högskoleutbildning, förberedande konstutbildningar, sammanhängande lärlingsutbildning samt annan utbildning med inriktning mot bild och form, design eller konsthantverk.

Som yrkesmeriter räknas dokumenterad utställningsverksamhet, gestaltningsuppdrag, konstprojekt, stipendier, tid i yrket, recensioner, annan konstnärlig verksamhet. Vid bedömningen görs en sammanvägning av dina meriter i sin helhet.

Bedömning av dina kunskaper att handa verkstädernas utrustning

För att uppnå kriterierna för medlemsansökan måste du ha tillräcklig kunskap för att på ett korrekt sätt handa utrustningen i de verkstäder som du planerar att arbeta i. Våra verkstadsansvariga kan neka dig tillträde till en verkstad om du handhar utrustning på ett felaktigt sätt eller inte följer verkstädernas föreskrifter och ordningsregler.

Gäst från en annan kollektivverkstad

Om du har medlemskap i ett annan kollektivverkstad har du möjlighet att arbeta hos oss utan medlemskap i vår föreningen. Du betalar då en dubbel ateljé- eller verkstadshyra.

Innan du hyr in dig måste du först skicka in ett skriftligt intyg som bekräftar ditt medlemskap i den andra kollektivverkstaden och som är signerat av en person i ansvarsställning där.

Priser

  • Inträdesavgift (ej momsbelagd engångsavgift), 1200 kr
  • Serviceavgift,  1500 kr/år*
  • Verkstadshyra (ej momsbelagd), från 28 kr/h
  • Ateljéplats (ej momsbelagd), från 688 kr/vecka

*Som ny medlem betalar du endast serviceavgift för årets kvarvarande månader (125 kr/mån). Om du blir medlem i juli blir alltså serviceavgiften 125*6=750 kr för ditt första år.

Fullständig prislista

Medlemsansökan