I konstnärens tjänst sedan 1969

KKV Stockholm är en produktionsplats och knutpunkt för Stockholmsområdets bild- och formkonstnärer. Vi tillhandahåller professionellt utrustade ateljéer och verkstäder med möjlighet att arbeta i mycket stora format. Sedan starten 1969 har tusentals konstnärer använt sig av våra resurser. Årligen färdigställs uppemot ett hundra offentliga konstuppdrag och därtill arbeten till ett större antal utställningar.

Våra kulturmärkta lokaler tillhörde länge Televerket och återfinns i den framväxande stadsdelen Telestaden i Farsta. För att ytterlig stärka och bredda verksamheten har vi tillsammans med SITE bildat Konstverket, ett av Europas största och mest mångfacetterade produktionshus för samtida konst.

Vår vision

Nyhetsbrev

Boken om Konstnärernas Kollektivverkstad

KKV-omslagErik Wennerstrand, Renee Lord, Anne Deval (red.)

Bakom den konst vi möter i det offentliga rummet finns verkstäder och ateljéer där konstnärer förverkligar sina idéer. I boken Konstnärernas Kollektivverkstad – En svensk kulturhistoria möter vi dessa konstnärer i sina verkstadsmiljöer.

Vi får också ta del av berättelser och betraktelser om hur en föreningsform etablerades i Sverige och om varför ett samhälle behöver konst. Boken följer händelser och skeenden på KKV Stockholm under fem decennier. 

Beställ boken här