Konstnärernas Kollektivverkstad i Stockholm är med sin utrustning och sina lokaler en unik resurs för regionens yrkesverksamma konstnärer och för den offentliga konsten, utställningsarrangörerna, utbildningsväsendet och medborgarna.

Föreningen framhåller konstens grundläggande roll för individens och samhällets utveckling. Vår uppgift är att utvecklas och organiseras med vår samtids krav och på ett sätt som stödjer konstnärer och deras skapande frihet.

Verksamheten står på tre ben, utrustningen, den ändamålsenliga miljön samt den sammantagna kompetensen hos medlemmarna. Ett annat viktigt kapital är den historia som formats kring verksamheten.

Konstnärernas Kollektivverkstad bildades 1969 och har i fem decennier varit en arena för sina generationers konstnärer och ett forum för alla de som erkänner att konst speglar, bevarar och berikar ett samhälles kulturella och andliga identitet.

Stadgar

Styrelse

Revisor

Valberedning

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Versamhetsberättelse 2020