Vision

Konstnärernas Kollektivverkstad ska vara den konstnärsverkstad i landet som bäst löser konstnärernas behov av professionell utrustning och kompetens.

Konstnärernas Kollektivverkstad ska vara en attraktiv mötesplats och scen för alla de frågor och företeelser som rör den konstnärliga praktiken.