Synliggör 2019 års verksamhet

1

Lämna information om utställningar eller gestaltningsuppdrag som du producerade i ateljéerna och/eller verkstäderna under 2019: Länk till formulär

2

Mejla gärna också en bild på verket (färdigt eller under tillblivelse) på max 10 MB till: 2019@kkv.nu
Ha med följande uppgifter i mejlet:
– Fotografens namn och kontaktuppgifter
– Ett utkast till bildtext