Styrelse

Styrelse vald på årsmötet i april 2019

Victor Nyberg, ordförande och firmatecknare
contact@victornyberg.com

Annika Heed, vice ordförande
annikaheed@hotmail.com

Mats Aldén, kassör och firmatecknare

Jenny Edlund, sekreterare

Anders Jansson, vice sekreterare

Lars Pettersson, vice kassör

Johanna Heissenberger, suppleant

Ralf Hanicke, suppleant