Kallelse till ordinarie årsmöte i KKV 2022

Datum och tid: onsdag 27 april kl. 18:00-19:00, därefter följer KKV:s vårpub med lättare förtäring

Plats: Köket, Mårbackagatan 11 Hus H


Årsmöteshandlingar

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner respektive möteshandling.

Punkt 4. Dagordning

Punkt 7.1 Verksamhetsberättelse 2021

Punkt 7.2 Ekonomisk berättelse 2021

Punkt 7.3 Serviceaktiebolagets årsredovisning och revisionsberättelse 2021

Punkt 8. Revisionsberättelse 2021

Punkt 13.1 Undertecknande av andrahandshyresavtal

Punkt 14. Godkännande av styrelsens tillvägagångssätt

Punkt 15–17. Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Ordinarie årsmötesprotokoll 2021

KKV:s stadgar antagna 2019


Rösta genom fullmakt

Om du inte har möjlighet att delta på årsmötet kan du ge en annan medlem möjlighet att rösta i ditt ställe. Allt du behöver göra är att fylla i fullmaktsblanketten och se till att kansliet har den till handa senast den 26 april.

Klicka här för att ladda ner blanketten