7 november, Digital workshop i projektet Nya metoder och verktyg

Projektet Nya metoder och verktyg bjuder in samtliga medlemmar i KKV till en digital workshop lördag 7 november kl. 10:00-15:30

Anmäl dig via följande länk: Anmälningsformulär

Hur kan nya digitala verktyg stärka arbetet på de olika avdelningarna?
 
Dela med dig av dina kunskaper och praktiska erfarenheter av arbetet på KKV i någon av följande diskussionsgrupper:

-Bokning av verkstäder
-Ta hand om en avdelning
-Anordna kurser och studiegrupper
-Synliggöra verksamheten inåt och utåt
-Internt samarbete – grupper och möten
 
Under workshopen kommer du också ha möjlighet att dela med dig av dina tankar kring KKV:s fortsatta utveckling i ett länge perspektiv.
 
Projektgruppen hälsar välkommen.

Ellen Cronholm, avdelningsansvarig Grafik
Jenny Edlund, styrelsen
Fredrik Eriksson, medlem
Johan Forsman, projektets samarbetspart Skogen
Johan Wingestad, kansliet
Emin Durak, webbutvecklare knuten till Skogen
 
För mer information kontakta johan.wingestad@kkv.nu
 
KKV:s projekt Nya metoder och verktyg finansieras med stöd från Region Stockholm och pågår under perioden september 2020 till januari 2021.